Home
De Manejar
Cancel

Cài đặt Zeppelin Notebook

Chắc chúng ta quen nhiều hơn với Jupyter notebook và Zeppelin notebook có thể còn chưa được nghe tới bao giờ. Zeppelin notebook hay Apache Zeppelin là một ứng dụng dựa trên web cho phép phân tương ...

Project Log Analyzer với Spark Streaming

Bài viết trước chúng ta đã làm quen với Spark Streaming với một project đơn giản về lọc từ, trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét project phức tạp hơn một tí về phân tích log. Chuẩn bị Project T...

Project Socket Stream với Spark Streaming

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi xét một ví dụ nhỏ với Spark Streaming. Công việc của chúng ta là tạo một project với Spark Streaming lắng nghe ở cổng 7777 và lọc những dòng có chứa từ “error” rồi...

Đa luồng và đa tiến trình trong Python

Trong một lần phỏng vấn mình có được hỏi về các khái niệm này, lúc đó do kiến thức mình hiểu có phần bị sai vì thế mình quyết định là tìm hiểu lại và viết lại một số vấn đề trong lập trình đa luồng...

Spark Streaming

Tổng quan Spark Streaming là một bộ mở rộng của core Spark API cho phép mở rộng, thông lượng cao, có khả năng chịu lỗi. Spark Streaming được thiết kế để xử lý dữ liệu dạng streams. Dữ liệu đầu vào...

Window function, pivot trong Spark SQL (Part 2)

Nếu bạn chưa xem phần 1 thì có thể xem lại TẠI ĐÂY nha, bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp tới mọi người một số ví dụ về window function và pivot sâu hơn để mọi người có thể hiểu rõ hơn về wi...

Window function, pivot trong Spark SQL

Window aggregate functions (hay thường được gọi tắt là window functions hoặc windowed aggregates) là hàm giúp hỗ trợ tính toán trên 1 nhóm các bản ghi được gọi là cửa sổ mà có liên quan tới bản ghi...

Phân tích dữ liệu bán lẻ với Spark SQL

Như đã tìm hiểu ở bài viết trước về Spark SQL, Dataframe và Dataset, Spark SQL là một mô hình để xử lý dữ liệu có cấu trúc của Spark rất phổ biến. Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng Spark SQL đ...

Spark SQL, Dataframe và Dataset

Spark SQL là một mô hình để xử lý dữ liệu có cấu trúc của Spark rất phổ biến. Interfaces cung cấp bởi Spark SQL có thêm các thông tin về cấu trúc của dữ liệu và các tính toán đang được thực hiện. V...

Chương trình Word Count với spark-submit và spark-shell

Wordcount cũng là một chương trình kinh điển khi nhắc tới Spark, một phần cũng là để so sánh hiệu năng với chính Hadoop MapReduce. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo và chạy chương ...